Stavby rodinných domov - murárske práce, rekonštrikčné práce.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Firma black STAV
sa zaoberá hrubými stavbami rodinných domov, zhotovenie základov a základových platní, plotov a terénnych úprav.  Ďalej ponúkame stavebno - poradenskú činnosť, kde zákaznikovi poskytneme kompexnú poradenskú činnosť pri stavbe rodinného domu a iných stavebných prácach, zameranie stavby a prípojok inžinierskych sietí.  Ponúkame rýchle, vysokokvalitné, čisté a profesionálne práce, ktoré sa vopred plánujú a riadia, aby sa zabezpečilo, že prace rýchlo napredujú. 

Pri našej práci máme pre zákazníka využitie všetkých stavebných strojov. Na začiatku výstavby je potrebná konzultácia so zákazníkom, obhliadka pozemku na ktorom sa bude stavba uskutočňovať, je potrebné uhradenie zálohy vopred 50% z ceny objednávky, predložiť stavebné povolenie, projekt a statiku ku realizovanej stavbe. 

Pri všetkých našich stavbách vždy dohliada stavebný dozor a majiteľ firmy na bezproblémový priebeh a výstavbu. 
Rodinný dom
Rodinný dom
Cenník :
Cena je vždy zavislá od náročnosti stavby a polohy a upresňuje sa vždy po obhliadke pozemku a pred podpísanim objednávky.  Základná cena za zhotovenie základov a základovej platne, včetne viazania hutného materiálu, inštalácie vody, kanalizácie a bleskozvodov je 99,- Eur/ m2. 
Základná cena za zhotovenie hrubej stavby včetne stropu, strechy, komína a osadenia okien a dverí  je : 299,- Eur/ m2 celkovej plochy.

Základná cena stavby plotu je 40,-Eur/ m2
Základná cena terénnych úprav je 20,- Eur/ m2
Poradenská činnosť, dohľad stavebných prác a zabezpečenie všetkých stavebných strojov a materiálov sa určuje cena dohodou. 
Rekreačná chata
Rekonštrukcia domu
Polyfunčný objekt
Garáže
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky